Tag Archives: Proses Manusia

Proses Kejadian Manusia dalam Kandungan (Menurut Alquran)

Manusia pertama, Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan anak turun Adam diciptakan oleh Allah melalui perkawinan manusia lakilaki dengan perempuan yang selanjutnya tumbuh janin di dalam kandungan ibu. Janin dalam kandungan ibu mengalami perkembangan setingkat demi setingkat selama kurang lebih 9 bulan.Allah berfirman dalam surah Az Zumar ayat 6, yang artinya: ”…Dia menjadikan kamu dalam… Read More »